Popular
Arranjo: Jorge Varrecoso Gonçalves


Ai, borda d'água, borda d'água
Ai, borda d'água, Santarém
Borda d'água, Santarém...
Ai, vale mais uma borda d'água
Ai, que quanto Lisboa tem,
Borda d'água, Santarém...

Ai, ó mar largo, ó mar largo,
Ai, ó mar largo sem ter fundo;
Ai, ó mar largo sem ter fundo...
Ai, vale mais andar no mar largo
Ai, que andar nas bocas do mundo,
Ó mar largo sem ter fundo...